Dziecko należy zmierzyć według poniższych wskazówek

Dziecko powinno stać boso w pozycji wyprostowanej.
Przy zdejmowaniu miar nie należy dodawać żadnego zapasu.
Producent uwzględnia zmiany wymiarów dziecka wynikające z terminu pobranych miar, a terminem komunii.